Velkommen til Datahorse formtall!  

Ny her hos Datahorse? Da ønsker vi deg velkommen til en gammel “hemmelighet” . 

Datahorse formtall har vært her  siden  Norsk Rikstoto startet med riksspillet V6 i 1982. 

Men for de fleste spillere er nok Datahorse formtall fremdeles ukjent territorium.

Årsaken er  at vi nesten aldri annonserer. Vi hare våre faste kunder, smarte spillere, som benytter våre formtall regelmessig rett og slett for  at de da vinner mer.... Mange har benyttet våre formtall regelmessig i over 20 år, ja enkelte helt siden starten.


Våre formtall skiller seg klart fra vanlige ekspert-tips, les artikkelen «Hva er Datahorse formtall» som du finner nedenfor..der finner du også bruksanvisning samt en artikkel om fordeler og eventuelle ulemper ved å bruke våre formtall  Et introduksjonstilbud finner du også.


NB om du vil lage et såkalt bokmerke for Datahorse formtall på web, gjør da dette fra start-siden, ikke fra denne siden, eller benytt rett og slett:  datahorse.no

Til startsiden


Collapse All Expand All

Vår nye "betal og last ned" aplikasjon krever at du oppretter en bruker-konto.


Har du ikke Payex konto eller vil prøve en alternativ ordning, klikker du på 
Kjøp formtall uten Payex, nederst i "kjøpsboksen" for formtall.

Med denne ordningen kan du betale med PayPal eller kort.


Du må imidlertid først opprette en brukerkonto. Der gjør du på 1-2 minutter. Klikk på Register oppe til høyre, etter at du har klikket deg inn til åpningssiden.  Kjøp formtall uten Payex


Det kreves kun at du oppgir navn samt din epostadresse. Dessuten bør du velge deg et enkelt og kort brukernavn, samt et passord som er lett å huske. I og med at dette er en ordning kun for å kjøpe formtall, betyr ikke sikkerhet så mye og det eneste krav til passordet er at det er på minimum 6 karakterer.  


Fra din bruker-konto, kan du laste ned pdf-filen  så mange ganger du har behov for   - fra Order history - uten å bli belastet på ny.
Registrer deg,og deretter kan du be om en gratis test slik at du får prøvd den nye ordningen, send til post@datahorse.no og be om en gratis test og vi setter inn 30 kr på din nye konto.


jfb


Bruksanvisning:

Tallene gir uttrykk for hestens beste prestasjoner gjort i løp.
Lave tall er best og 0 er aller best.
Tallene i parentes gjelder gamle starter: - 60 dgr. og eldre.
Tall med minus foran, er bedre (lavere) enn 0.
+ bak tallet betyr at hesten kan bedre enn hva formtallet viser.
g bak tallet viser at prestasjonen er gjort med galopp.

Et - i stedet for tall i første kolonne, betyr at hesten ikke har startet, eller ikke har fått notert tellende resultat i løpet av de siste 60 dagene. 

Ved stor forskjell på tallet i første rekke og tallet i parentes,sjekk da hvor mange starter hesten har gjort på de siste 60 dagene.
Dersom det er bare1-3 starter, bør man legge stor vekt på tallet i parentes. 


Datahorse formtall har eksistert siden 1982 og statistikken viser at vinnerprosenten for våre 0-hester er ca 30Hva er Datahorse formtall?

Datahorse formtall er et unikt hjelpemiddel for deg som vil vinne på spill på hest. Helt siden Norsk Rikstoto ble startet i 1982 har Datahorse gitt ut formtall for spill på hest i Norge. Statistikk over flere år viser at våre såkalte 0-hester vinner ca 30 prosent av V75 løpene! Og når det ofte dreier seg om hester som vinner til høye odds, blir formtall et meget interessant hjelpemiddel for den bevisste spiller. 


Datahorse formtall gir uttrykk for hestenes beste prestasjoner gjort i løp.Tallene er basert på en såkalt standardisering av prestasjoner og formtallene gjengis i to kolonner: Tall i kolonne 2 - som står i parentes - refererer seg til prestasjoner gjort for mer enn 60 dager siden.Kjøp formtall her:
Du kjøper trygt med Payex:

Etter at Payex la ned sin e-valet, Payex Konto, i 2017., må våre kunder nå

inneha eller opprette ( tar ett 1-2 minutter)   konto på vår Digifileseller. 

Benytt lenken Kjøp Formtall her, nedenfor. 

Har du problemerr, med å opprette en brukerkonto på digifileseller  etc, ta kontakt og vi hjelper deg.


Kjøp formtall her    men les "bruksanvisningen" øverst på siden her,  eller i spalten til høyre først.


Formtall som er publisert og klare for nedlasting:


V75 Forus 7.12
V5 1. og 2. avd.  Forus 7.12

V5 Harstad 7.12

V65 og V5 Klosterskogen 8.12

V65 og V5 Leangen 9.12


Svenske baner:

V75 - m V5 - Åby 7.12 
V4 Åby 7.12  -  uten spill fra NR

V65 Boden 7.12 - kl.19:40

V75 GS Färjestad 8.12


Kjøp formtall  her  


Priser (1. Credit = ca 1 kr:)  V65 m. 2 ekstra V5-løp 40-30 Credits 
avhengig av kvaliteten på løpene.
V75:  30 Credits /  V76 m V5:   35  Credits / V5 25 Credits /
V4: 20 Credits / V64 30 Credits / V86  40 Credits

5.8.2017  OBS   gammelt  "bokmerke" for digifileseller må estattes med et nytt, selv om det gamle tar deg til digifileseller.. Det er noen viktige detaljer som ikke vil fungere. 

Husk at du logger inn med ditt spesifikke brukernavn, og ikke med epost-adressen, dersom denne da ikke er oppgitt som brukernavn.


Formtallene er i pdf-format. Etter kjøp klikker du på Download i Order History og formtallene  lastes da ned til din PC, eller mobil om du benytter den.. 

På din PC må du ha Acrobat Reader installert, på mobilen tilsvarende mulighet for å åpne og lese pdf-filer.


Support: send en epost - til post@datahorse.no  - eller ring 21648550,  en sms til 92441244 går også bra.V65 og V5 Forus 12.11
V65 og V5 Forus 12.11
kontakt: post@datahorse.no

Fordelene ved å benytte Datahorse formtall:


Med Datahorse formtall ser du: hvilke løp du bør gardere, hvilke favoritter er i fare, finnes det "skjulte" vinnerkandidater etc..

Den seriøse og grundige spiller kan med Datahorse formtall sparer mye tid i sitt forarbeid før rangeringen utarbeides.
Formtallene gir en komplett oversikt over "skjulte" gode prestasjoner i tidligere løp. Spilleren slipper derfor å slå opp i gamle resultatlister o.l. for å lete etter gode prestasjoner.
Formtallene gir videre et klart og oversiktlig bilde av hvilke løp man bør gardere. Datahorse formtall viser også klart hvilke av favorittene som er de sikreste vinner/taps- kandidater.

Svakheter?
I noen situasjoner kan det også hende at Datahorse formtall gir et feil bilde av en hests sjanser. Det dreier seg f.eks. om hester som har få starter og stadig forbedrer seg. Heldigvis er slike hester som oftest favoritter og du overser neppe en slik hest.

Også når det gjelder typiske "vinnerhester" i høyere grunnlag  kan ofte Datahorse formtall gi et feil inntrykk av vinnersjansen. Ert ferskt eksepmel på det er Rognfaks som vant i V75 13 juli. på Jarlsberg. med formtall 10+ ( 9+) . Heldigvis er slike hester som oftest favoritter, og blir dermed ikke oversett.

Tung bane og islagte baner. De fleste travløp går på normal bane. Dermed vil formtallene være mere relevante for løp som går med normale baneforhold. Dette er et moment man bør være oppmerksom på og kanslje legge mindre vekt på formtallene ved unormale baneforhold.

Til slutt vil vi påpeke at formtallene ikke alltid er den beste veiviser når det gjelder  kaldblodshester i lavt grunnlag, spesielt for korte løp med autostart bør man være på vakt, og gjerne legge mer vekt på andre faktorer.


Datahorse formtall skiller seg med andre ord klart ut i fra vanlige eksperttips, men med hovedregelen er at med Datahorse formtall får du et glimrende utgangspunkt for jevnlig å vinne store penger! Det har over 30 år med Datahorse formtall bevist!


 

September-november 2014

Collapse All Expand All

Det var på Harstad travpark at 44-oddseren Vitus vant i V5-4 som eneste 0-hest i løpet. I tillegg sto 20-oddseren Eskeladden (vant V5-2 )med formtall – (0g.) og 12-oddseren Quadpower EJ – som vant V5-5 hadde formtall 2 ( 0+) 

De andre vinnerne var favoritter og hadde formtall 3 ( -1 ) og 3.5 ( 2+) sistnevnte til 1.6 i odds.. Ingen klare V5 og det ble utbetalt 8818 kr for 4 rette. Det er med Datahorse formtall man kan vinne de store pengene!V65 Drammen 16.11 ga 4850 kr, tre 0-hester vant, bl.a 13-oddseren Axel Buitenzorg med formtall 0+

DD ga 176,87 med 0+ og - ( -1 ) på formtall! V5 ga 7.822 med to 0-hester , en 13-oddser.

V65 Forus 15.11 ga 9.215 kr. - kun 1 0-hest Komnes Judo til 6 i odds.

V75 Jarlsberg 15.11 ga kun 287 kr. - to 0-hester. Formtallene var 4+ / ( 0+) / 0 / 1.5 / 1.5 ( 1 ) / 0+ / - ( 3+ ) 1

V76 Bjerke 16.11 ga jackpot ingen 0-hester vant fortallene var: 8 ( 3 ) / 2+ / 5+ ( 0 ) ( 1+ / 2+ ( 0 ) /8 ( 3 ) / 2.5 ( 1 )

V5 Momarken 11.11 ga 82.500 kr to 0-hester vant 4 og 5 i odds. V65 ga 9.822 med en 0-hest til 5,9 iodds.

Lunsj-V5 Klosterskogen 11.11 ga 126.355 en 0-hest til 5 i odds. 22-oddser med formtall 2.5 ( 1 )

V5 Leangen 10.11 ga 88.019 kr. - to 0-hester vant en – Stolen Moment i V5-5 – til 25 i odds! V65 ga 18,384 kr med en 0-hest, som var favoritt. 31-oddseren Beckys Snowstar i V5-1 og V65-4 sto med formtall - ( -3 )

men andre hadde bedre formtall i løpet i parentes.

V65 Sørlandets Travpark 8.11 ga 2114 kr tre 0-hester vant, favoritter

V5 Harstad 8.11 ga 12.192 kr med to 0-hester begge favoritter V65 ga 5.844 kr med to 0-hester.

V75 Biri 8.11 ga 10.650 kr. Kun en 0-hest – favoritt. Formtallene var: 0+ ( -1 ) / 9 ( 5 ) / 4+ ( 0+ ) / 7g+ / 1+ / 1+ / 7.5 ( 4 )

V65 Jarlsberg 7,11 ga 41.147 kr. To 0-hester vant , favoritter. 42-odseren The Taste of Energy vant med formtall 5 ( 0 )

Ja,  med 0-hesten og37-oddseren Sofie Reerstrup i V5-5 det ble nesten avskrift for våre kunder. Dessverre tapte 30 -oddsren Seachick knepent i V5 2. 

Nå vant det allikevel 3 0-hester og en med formtall 1.  I DD derimot handlet det om ren avskrift.204 i odds og det var kun en 0-hest i hvert av løpene. Du har en fordel når du bruker Datahorse formtall!

V76 Bjerke 5.11 ga 168.895 kr.  - tre 0-hester vant. Favoritter.  0+/ 0 / 0+ / 5 / 3 / 4g+ ( 3+ ) (24,9 i odds ) / 11 (-3+ ) 

V75 Sørlandets Travpark 1.11 ga 5810 kr.  - tre 0 hester vant.  0.5 / 6+ / 0 / 7 ( 6g ) / 0 / 0 / 4.5


V5 Klosterskogen 30.10 ga 83.781  kr.  To 0-hester  4 og 9 i odds.

Tallene var: 3 ( 2 ) / 0+ / 0+ / 0 / 2.5 ( 1 ) til 17 i odds var tredjevalg på formtall. V5 ga 3.258 kr - to 0-hester vant.

V65 Biri 26.10 ga 20.734 kr. To – 0- hester vant - begge favoritter 14 oddser hadde 1g+ og 39 -oddseren Tamarin hadde formtall 1


V5 Harstad 26.10 ga 6.323 kr to 0-hester vant – favoritter. 13-oddser hadde formtall 1 ( -2 ) og 6-oddser på 2+ 

V65 Jarlsberg 24.10 ga 1637 kr. - tre 0-hester 7 og 4-oddser.

V65 Klosterskogen ga 992 kr med fire 0-hester. bl.a. to 6-oddsere.

V76 Bjerke 22.10 ga 949 kr med fem-0-hester. En 5 -oddser en annen 5 -oddser hadde 0.5 V5 ga 3709 kr med tre 0-hester.

V65 Momarken 21.10 ga 273.072 kr. - kun 1 0-hest ( 4 i odds) men bra tall: 0.5 / 2.5 / 2 / 1 (-3g+ ) (12-oddser) 0+ / 2.5 ( 22-oddser)

V65 Sørlandets Travpark ga 1111 kr med fire 0-hester. V5 ga 26.071 kr med to 0-hester

V75 Momarken 18.10 ga 1607 kr - fire 0-hester vant en 6 -oddser.

V65 Biri 17.10 ga 16.922 kr. - tre 0-hester vant, og i tillegg en med 0.5 (9,5 i odds) og en vinner med formtall 1+ (3 i odds) de to 0-hestene var favoritter. V5 ga 25.980 kr. - tre 0-hester vant en til 4 i odds.

V65 Klosterskogen 16.10 ga 165.207 kr. - to 0-hester vant. En 8-oddser. Bra tall ellers også: 1+ ( 11-odds) /

0+ ( 7 .99 i odds) / 2.5 / 2+ / 4.5 (37-oddser) / 0g+ V5 ga 7.349 kr. Med to 0-hester.Øvrige tall: 1.5 (10-oddser) / 4 / 6+ / 5 ( 2 ) sistnevnte var stor favoritt...starrask hest fra bra spor på sprint.

V5 ga 3.701 kr - to 0-hester vant 4 og 12 i odds

Lunsj-V5 Drammen 14.10 ga 47.796 kr. Kun en 0-hest (4-oddser) men to vinnere med formtall 0.5 bl.a 7-oddser

V65 Leangen 13.10 ga 563.741 kr. - to 0-hester vant 3 og 4 i odds.

V75 Bergen Travpark 11.10 ga jackpot ingen 0-hester vant - : - ( 4 ) / 3+ / 9 ( 119 i odds ) / 7+ / 2+ ( 22-oddser) / 0.5 ( -1 ) / 3+ V5 ga 24.657 kr. - to-0-hester vant.

V5 ga 33.353 kr to 0-hester vant inkl. 18-oddser. Kvikk Tojo med 0+ (18,34)

V65 Klosterskogen 9.10 ga Jackpot kun en 0-hest....5 -oddser

Lunsj-V5 Bjerke 9.10 ga 1736 kr – to 0-hester – 3 og 9-oddser.

V76 Bjerke 8.10 ga 1132 kr. Fire 0-hester vant.. en 7-oddser.

V65 Momarken 7.10. ga 6.687 kr. - to 0-hester vant 3 og 6 i odds. V5 ga 10.516 kr. to- 0-hester vant, 5 og 6 oddser.

Lunsj-V5 Leangen 7.10 ga 598.271 kr. En 0-hest men bra tall ellers også

- ( 0 ) / - ( 4 ) / 2.5 (70-oddser 4.valg på formtallene ) / 0 (5 -oddser) / - ( 3 ) 

V64 Romme 5.10 gav 239.823 kr. - tre 0-hästar vann bl.a. 7 och 10-oddsare. Och i tillägg en 12-oddsare med formtal 0.5 ( 0 )- de två øvriga hadde - ( 3 ) ( 51.70 ) och 1.5 (-1+) som var stor favorit.


En av null-hestene vant til 9 i odds, Formtalkene i de to øvrige løpene var 3.5 og 1g+

V5 ga 67.379 kr  - to 0-hester vant  plus 2 vinerre med formtall 1 - 46-oddseren Bottolf hadde formtall - ( 1g )!


V5 Harstad 5.10 ga 12.225 kr  - to 0-hester vant inklusive 17-oddser

V75 Leangen 4.10 ga 142.588 kr. - to 0-hester vant. : 6+( 2 ) / 2.5 ( 1 ) / 0 / 4 ( 1+ ) / 0 / 4+ / 1+ 

V65 Biri 3.10 ga 145.907 kr. To 0-hester vant. Odds 5  og 8.

Lunsj-V5 Bjerke 2.10 ga 53.470 kr to 0-hester vant.  8.valg og 4-prosenter sto i tillegg med -5 i parentes.

V76 Bjerke 1.10 ga 20.314 kr. - tre 0-hester vant.  V5 ga 1.684 kr  - tre 0-hester vant.
Lunsj-V5 Klosterskogen ga 6.857 kr. To 0-hester vant  inklusive 6 oddser.

V65 Drammen 29.9 ga 8.143 kr. - fire 0-hester vant inklusive 16-oddser. Øvrige hadde 1.5 og 0.5.

Arnblessen vant som 33 oddser i V65-5  med formtall 0 og Tayno Dream i V65-2 var nulhest med god margin og vant til 7 i odds.   DD ga 93,69 med to 0-hester!  V5 ga 133.103  kr med 2 0-hester.

V65 Biri 21.9  ga 7.214 kr  - tre 0-hester vant- favoritter  V5 ga 766 kr med 3 0 hester

V75 Forus 20.9 ga 113.348 kr. Ingen 0 hester vant – tallene var: 4g ( 2 ) / 12+ / 4+ / 2.5 ( 2 ) / 1+ / 5+ / 3.5 ( 2+)  

Bjerke lunsj-trav 18.8 V5 ga 1526 kr med tre 0-hester – en til 6 i odds.. DD ga 24.99 med to 0-hester.

V65 Bjerke 17.9 ga 26.544 – to 0-hester vant bl. a.  Lykke Berit krysset på kun 6 % .  Hadde 0+ - hesten Alex Buitenzorg. i V65-6   klart å slå favoritten ville våre kunder  ha innkassert over 180.000kr. .... men det ble dessverre  bare annenplass..

Lunsj-V5 Klosterskogen 16.9 ga 4.853 kr. Tre 0-hester vant. En som p-hest til 7 i odds.

Store penger ble i V75'n med kriterie-kavlifiseringen på Solvalla denne mandagen. En av 0-hestene vant  til 6 i odds, de tre andre var favoritter 


V75 Färjestad 13.9 ga 80.257 kr. Kun en 0-hest – tallene var: 0+ / 1+ ( -2) / 4.5 ( 0 ) / 7g ( 3+ ) / 3+ / 3.5 ( -1 ) / 5 

V65 Biri 12.9 ga 26.669 kr. Tre 0-hester vant til h.h.v. 5, 13 og 4 i odds. DD ga 82.06 med to  0-hester!
V5 ga 2.906 kr med fire 0-hester!

Det var ingen som klare 6 rette på Kalmar denne gang. mest p.g.a. at 0-hesten Catchee Town sjokket i V64-4.  Trippelen i løpet ga formidable 78.958,10 i odds!  Bortsett fra de tre 0-hestene var det følgende formtall på vinnerne 3 ( 0 ) / 5 / og 4.5.


V5A Bergen Travpark 11.9 ga 99.865 kr -  to 0-hester vant – 4 og 3,9 i odds.  - V5B ga 126.008 kr med to 0-hester med bl.a. en 5-oddser.


Lunsj-V5 Bjerke 11.9 ga 24.850 kr – tre 0-hester vant, bl.a.  med 4 og 6 i odds. DD ga 14.33 med to 0-hester.

Leangen 8.9: V65 ga beskjedne 532 kr med tre 0-hester V5 ga 2.067 med to 0-hester hvorav en til 16 i odds!


Lørdag 6.9. ga V75 Bjerke  fine   569.708 kr.  Hele fire av de 7 vinnerne hadde formtall 0. En av vinnerne med formtall 0 var Høiby Krissa som vant til 37 i odds!

Det ble dermed  en riktig bonus-dag for Datahorse sine kunder på lørdag!Høiby Krissa var eneste 0-hest i sitt løp, det var også Thai Cardinal og Lome Brage, begge med klar margin. Rafolo  delte 0-posisjonen  med to andre hester i sitt løp.65-oddseren Ås Glimten hadde formtall 4 og det var syvende beste formtall i løpet. 

Tallene var: 4+ / 1+ / 0 / 0+ / 4 / 0+ / 0+     

Det lønner seg å bruke formtall!Introtodsjonstilbud: 5 omganger for 100 kr.!


Er du ikke kjent med Datahorse formtall, kan du benytte deg av vårt introduksjonstilbud. Få Datahorse formtall tilsendt per epost. 5 omganger for 100 kr.,  innbetalt på forskudd.  For detaljer vedr. betaling, se lenger ned i artikkelen.

Du får formtall for V75 tilsendt enten per epost 5 ganger.etter hverandre, eller ved å velge vår "betal og last ned" ordning oppnår du en større fleksibilitet m.h.t. når du vil benytte formtallene.

Formtallene for V75 er som regel tilgjengelig torsdag kveld. Du kan også velge V76 på onsdager, de er tilgjengelig tirsdag, senest kl. 19.00.

Spesialtilbud: Registrer deg på vår "Betal og last ned" - ordning nå, og vi dobler innskuddet ditt (opp til 300 kr.  m.a.o. om du setter inn 300 plusser vi på 300 kr. og du har 600 kr til disposisjon for kjøp av formtall,  send en epost til post@datahorse.no så snart du har registrert deg og eventuelt satt inn et beløp. referer til tilbud..tgn05)   For detaljer, se artikkel oppe til venstre Nå kan du også betale med kort eller PayPal, når du kjøper formtall.

Alle som registrerer seg nå i mai får 30 kr. gratis på konto for å teste ordningen.


Våre kunder kjøper formtallene ved hjelp av Payex konto.  Har du ikke Payex konto, bør du lese artikklen «Hvordan opprette Payex konto»

I og med vårt nye "betal og last ned"  kan du nå også betale med kort eller PayPal. Denne ordningen krever imidlertid at du oppretter en brukerkonto hos oss. 

Trykk på Kjøp formtall uten Payex nederst i kjøpsboksen, og dernest på Register opp i høyre hjørne.


Slik får  introduksjonstilbud med formtall per epost.

Dersom det dreie seg om  vårt introduksjonstilbud, kan du   enten  sende oss en epost og be on bank-konto nr. 

epost:   post@datahorse.no

Du kan oså  betale med PayPal 

til:    post@datahorse,no  

Oppgi  hva du vil ha, V75 lørdager   eller V76 på Bjerke onsdager. 

Alternativt kan du alstå  sende oss en epost  - til post@datahorse.no  - med bestillingen og be om å få tilsendt et kontonummer for å betale med nettbank.

Vil du ha med eventuell søndags-V75 på Elitloppsdagen skriver du det i bestillingen.


Slik oppretter du en Payex konto:

Det tar ca 5 minutter  å opprette en Payex konto. Her er en oversikt av hva du må gjøre.

1. Først klikker du på Payex-logoen til høyre / ovenfor. Deretter velger du "Registrer konto"  i konto-menyen som du finner til venstre på siden.

2. Trykk på det norske flagget i øverste høyre hjørne - før du begynner å fylle ut.

Språket i dialogen skal da være norsk. Dette er viktig, ellers vil du senere få en feilmelding vedr. person-nummeret. 

3. Velg nasjonalitet, norsk i dette tilfelle om du bor i Norge og har norsk personnummer.
Vær oppmerksom på at du må ha trykket på det norske flagget for at dette valget av nasjonalitet skal virke.
4. Fyll ut indormasjone som kreves. Velg NOK som valuta.  Videre fyller du inn navn,  person-nummer og epostadresse.
5. Du må lage  - og gjenta -  et pasord. Krav til passordet er : minimum 6 tegn inklusive minimum to tall.
6. Du skriver så inn en kode  - to ord - som står der for å sikre at det er et "ekte" menenske som fyler ut.
7. Du krysser av for at du har lest vilkårene. NB  Lenken til disse vilkårene virker ikke, og  om du vil studere vilkårene, må du benytte denne lenken. Gjør dette gjerne før du begynner, og dessverre er disse på svensk.
8. Straks at du har fullført denne korte prosessen, får du en epost med en kode, og med denne koden kan du  logge inn på din nye Payex konto.

Innsetting av penger: Trykk på Payex-logo - i høyrespalten på denne siden - og les om innsetting der.


jfb  (red)       

Datahorse twitter-app finner du nederst på siden.

Archiv

January

February

March

April

For å handle sikkert på nett og mobil!

Klikk på logo for å opprette Payex-konto eller logge inn på eksisterende  Payex-konto


NB! Husk å trykke på det norske flagget oppe i høyre hjørne før du begynner å registerer ny konto